Rauman kauppakamari

Rauman kauppakamari on alueensa elinkeinoelämän edunvalvonta-, yhteistyö- ja palveluorganisaatio. Kauppakamarin jäsenistöön kuuluu lähes 400 seudun merkittävintä yritystä pienistä ja keskisuurista suuriin yrityksiin saakka. Myös seudun kunnat ovat kauppakamarin jäseniä.

Kauppakamarin perustehtävät ovat vaikuttaminen alueensa yritystoiminnan toimintaedellytyksiin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Kauppakamari vaikuttaa alueensa viranomaisiin yrityksille tärkeissä asioissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Edunvalvonta painottuu jäsenyritysten näkemysten esille tuomiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Keskeisiä asioita ovat muun muassa liikennekysymykset, osaavan työvoiman saatavuus, aluesuunnittelu ja yritysten tarpeita vastaavan koulutuksen kehittäminen.

Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään aloittein, lausunnoin ja järjestämällä tilaisuuksia sekä yhteistyöprojekteja. Vaikuttamisen välineitä ovat myös selvitykset ja kyselyt ajankohtaisista asioista. Verkostoituminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus ovat avainasemassa tulosten aikaansaamisessa.

   


 


Palvelut

Edunvalvonta

Yritykset haluavat menestyä, olla kannattavia ja kansainvälistyä. Matkalla ne kohtaavat haasteita, joihin kauppakamareilta ja niiden verkostoilta saa tukea. Kauppakamariin kuuluva yritys ei ole yksin. Kauppakamarin jäsenenä yritys voi keskittyä liiketoimintaansa, osana vahvaa verkostoa, jolla on tahto ja halu vaikuttaa yhteisiin asioihin.

 

”Kauppakamari vaikuttaa yritysten puolesta paikallisesti ja kansallisesti, jotta päätökset tukisivat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Yritykset saavat meiltä neuvontaa ja koulutusta ajankohtaisissa asioissa. Kauppakamarisi tukee myös kansainvälistymistä ja alueen vetovoiman kehittämistä. Liity mukaan vaikuttamaan!”

- Marko Mikkola -
toimitusjohtaja


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Samu Vahteristo
Puh. 02 823 4522 
samu@jabadabaduu.fi 

 

KAUPPAKAMARI


Sinkokatu 11
26100 RAUMA
www.rauma.chamber.fi
kauppakamari@rauma.chamber.fi

Sosiaalinen media