EK:n Suhdannebarometri

Julkaistu 31.7.2018, päivitetty 1.8.2018
 

Suhdanteiden nousuodotukset tasaantuneet - kasvun odotetaan yhä jatkuvan

 

EK:n heinäkuussa tekemässä Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteiden vahvistuneen kevään ja alkukesän aikana. Tämänhetkistä suhdannetilanne kuvattiin kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä paremmaksi. Etenkin teollisuudessa suhdannekuva on yleisesti tavanomaista suotuisampi. Yritysten arviot myynnin ja tuotannon kehityksestä ovat myönteisiä, mutta rekrytointivaikeudet ovat yhä laaja kasvun este.

Lähikuukausien suhdannekehitystä koskevat koko elinkeinoelämän odotukset ovat edelleen varovaisen myönteiset, mutta näkymät ovat hieman tasaantuneet alkukesän aikana. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku laski teollisuudessa tasolle +13 (huhtikuussa +18). Rakentamisessa suhdannenäkymät heikkenivät saldolukuun -10 (huhtikuussa -2). Palvelualojen suhdanneodotusten viimeisin saldoluku oli +5 (huhtikuussa +17).  

Tuotanto- ja myyntinäkymät ovat suotuisat

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät ovat lisääntyneet viime kuukausina. Ripeintä kasvu on ollut palveluissa ja teollisuudessa, jossa tilauskehitys on ollut suotuisaa. Lähikuukausia ja vuoden loppua koskevat tuotanto-odotukset ovat myönteiset. Rakentamisessa kasvun arvioidaan jäävän hieman muita aloja vaisummaksi.

Tilauskanta pysyi teollisuudessa selvästi tavanomaista parempana ja myös rakentamisen tilaustilanne oli yhä yli normaalin. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on varsin hyvin hyödynnettynä, sillä heinäkuussa 81 % yrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä (huhtikuussa 88 %).

Henkilöstön määrä lisääntyi kevään ja alkukesän aikana. Seuraavalle kolmelle kuukaudelle ennakoidaan työvoiman kasvua kaikilla päätoimialoilla.

Ammattitaitoisen työvoiman palkkaamisessa on edelleen yleisesti vaikeuksia. Koko elinkeinoelämän vastaajista 28 %:lla ammattityövoiman saatavuus oli heinäkuussa kasvun este (huhtikuussa 28 %), ja yli puolet rakennusyrityksistä ilmoitti rekrytointivaikeuksia. Samaan aikaan viidesosa kaikista yrityksistä arvioi kysynnän heikoksi. Kannattavuuden odotetaan kohentuvan lähikuukausina jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.

Lisätietoja: Penna Urrila, puh. 040 570 7860 tai www.ek.fi

Suhdannebarometri elokuu 2018 (PDF-dokumentti, 640 kt)
 
Päivitetty 1.8.2018


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi