Rauman Kauppakamarin syyskokouksessa hallitukseen valittiin uusina sote-alan ja pk-teollisuuden edustajat

Julkaistu 23.11.2018
 

Rauman Kauppakamarin syyskokous valitsi keskiviikkona 21.11. puheenjohtajiston ja hallituksen vuodelle 2019. Uusina henkilöinä hallitukseen nousivat Suomen Terveystalo Oy:n Rauman yksikön johtaja Sirkku Suominen ja TEXpro Oy:n toimitusjohtaja Sari Reiman, hallituksessa täyden 6-vuotisjakson istuneiden Juha Kuusiston ja Johanna Närvän vapauttaessa kaksi paikkaa.

”Terveystalo edustaa yksityistä sote-sektoria ja TEXpro Oy puolestaa paikallista pk-teollisuutta. Molemmat toimialat ovat paljon esillä Rauman seudulla tulevina vuosina, joten Suomisen ja Reimanin valinnat täydentävät hienosti hallituksen kokoonpanoa.” toteaa uusista valinnoista puheenjohtaja Heinimaa.

Kauppakamarin syysvaltuuskunta ja syyskokous tekivät valintoja 21.11.2018 Teknologiakeskus Sytyttimessä

Jyrki Heinimaa jatkaa kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana, Sakke Suominen 1. varapuheenjohtajana ja uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi nousee Ari-Pekka Vanamo. Hallituksessa istuvat Sari Reimanin ja Sirkku  Suomisen lisäksi Olli Rantanen, Juhani Ignatius, Timo Frimodig, Sakari Toivonen, Kari Koski, Petri Pakarinen, Janne Mokka ja Pekka Auramaa.

Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan valittiin Jyrki Heinimaa, Sakke Suominen, Juha Kuusisto, Jussi Seppälä ja uutena Ari-Pekka Vanamo. Rauman kauppakamarin valiokuntien puheenjohtajiksi valittiin Marko Haapala (Teollisuusvaliokunta), Heimo Ylitalo (Kauppa- ja palvelualojen valiokunta), Sini Gahmberg (Kansainvälistymisvaliokunta), Janne Talvio (ICT valiokunta), Samu Pere (Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta), Antti Koukku (Liikennevaliokunta) ja Jaana Isotalo (HR- ja koulutusvaliokunta).   

Vuonna 2019 toimintaa keskitetään kolmen pääteeman alle: osaavan työvoiman saatavuus, kasitien nelikaistaistus ja kauppakamari alustana yhteistyölle

Rauman kauppakamarin toimintasuunnitelmassa vuosi 2019 keskittyy kolmeen isoon teemaan: osaava työvoima, saavutettavuus ja yhteistyö yritysten kesken. Lisäksi tulevat vaalit luovat tarvetta ajankohtaisten asioiden esillä pitämiselle.

Osaajapula koskettaa edelleen isoa joukkoa yrityksiä, mistä kertovat myös viime aikojen positiiviset uutiset mm. laivanrakennusteollisuuden ja Rauman keskusta-alueen rakentamishankkeiden osalta. Haasteeseen pyritään kauppakamarissa vastaamaan tarjoamalla teemaan liittyvää koulutusta, tietoiskuja ja toimintamalleja sekä mahdollisesti myös pidempikestoisen hankkeen turvin.

Elinkeinoelämän kannalta merkittävä asia on saavutettavuus niin logistiikan kuin työssäkäyntialueiden näkökulmasta. Kasitien nelikaistaistuksen eteen on tehtävä ennen uuden hallituskauden käynnistymistä vahvaa vaikuttamistyötä. Vaikuttamistyössä Rauman kauppakamarin roolin tulee olla koko Lounais-Suomen joukkoja yhteen kokoava.

Rauman kauppakamarin rooli alustana yritysten, julkisten ja muiden toimijoiden väliselle yhteistyölle nostetaan tulevana vuonna keskiöön. Kauppakamarin valiokuntatyötä kehitetään entisestään ja keskeisten yhteistyötahojen kanssa sovitaan entistä tavoitteellisemmasta kumppanuudesta. Esimerkkeinä uudenlaisesta, jäsenistöstä kumpuavasta yhteistyöstä ovat esimerkiksi Rauman seudun yritysten yhteinen kesärekrykampanja sekä kansainvälistymisessä tukeva kv-klubitoiminta.

Lisätiedot

Riikka Piispa, toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari, puh. 040 708 8555
Jyrki Heinimaa, hallituksen puheenjohtaja, Rauman kauppakamari, puh. 040 556 4456

 
Päivitetty 23.11.2018


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi