Heimo Ylitalo, Minerva

 

Palvelualojen merkitys korostuu

Heimo Ylitalo on Raumalla sijaitsevan Lääkärikeskus Minervan toimitusjohtaja. Minerva on nykyaikainen ja monipuolinen tutkimus- ja hoitokeskus, joka tarjoaa lääkäreiden vastaanottojen lisäksi ultraääni-, magneetti- ja laboratoriotutkimukset. Ylitalo toimii myös Rauman kauppakamarin palveluvaliokunnan puheenjohtajana.

Ylitalo kertoo, että palveluvaliokunta kokoontuu normaalisti neljä kertaa vuodessa. Jokaisessa palaverissa käsitellään pari teemaa. Palvelualalla tilanteet muuttuvat nopeasti, joten välillä nousee esille mielenkiintoisia, akuutimpia asioita, joita on otettu esityslistalle. Palavereissa on usein mukana ulkopuolinen alustaja, joka kertoo käsiteltävästä aiheesta.  Ennen kokouksia valiokunnan jäsenille jaetaan etukäteisaineistoa, johon voi perehtyä ennen tapaamista.  Viime aikoina kokouksissa on käsitelty julkisia hankintoja ja kaupungin hankintapolitiikkaa (jos viimeinen lause vanhentunut, niin päivittäkää).

– Valiokunnan jäsenet pysyvät palvelualan muutoksista ajan hermolla ja he tietävät mitä muutoksia on tekeillä. Valiokunta on tiedonlähde, jonka kautta on mahdollista muodostaa hyviä kontakteja.

Ylitalo toteaa, että palveluvaliokunnassa olevien henkilöiden yritystausta on monipuolinen. Henkilöiden monipuolinen ammattiala on etu palveluvaliokunnan toiminnalle. Hän kertoo, että palveluala on pienten yritysten ja pienten toimijoiden aluetta. Usein se on vahvuus, mutta pienuudella on kääntöpuolensakin, koska palvelualalla on monenlaista toimijaa.

– Palvelualat ovat suurimpia työllistäjiä ja tulevaisuudessa niiden merkitys vain korostuu. Palvelualan yritykset ovat aika pieniä ja niitä on paljon. Jos ajatellaan edunvalvontaa, niin kenttä on hieman hajanainen, jos sitä verrataan vaikka kaupan alaan tai teollisuuteen.

Ylitalo pitää kauppakamaria tärkeänä vaikuttajana Rauman seudun elinkeinoelämässä. Erityisesti kauppakamarin toiminta kaavoitusasioissa sekä tie- ja väylähankkeissa saa kiitosta.

– Kauppakamarin koulutukset ovat tärkeitä, varsinkin meidän alalle. Toinen merkittävä asia on kauppakamarin kontaktiverkosto yritysmaailmaan.

– Kauppakamarijärjestö pystyy auttamaan meitä myös oman alamme erikoisongelmien ja – kysymysten kanssa, kuten esimerkiksi sote-uudistuksen asioissa. Lisäksi erilaiset esitelmätilaisuudet kauppakamarin vuosikokousten yhteydessä ovat olleet hienoja tapahtumia. Vieraanamme on käynyt valtakunnan tason puhujia.

 

Heimo Ylitalo
toimitusjohtaja
Minerva

 
Päivitetty 3.6.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi