Jarmo Savikurki, Steerprop Oy

 

Tulosta johdonmukaisella työskentelyllä

Kauppakamari nauttii arvostusta ja kunnioitusta kaikissa sidosryhmissä, mikä heijastuu toiminnan tuloksellisuuteen.

Rauman kauppakamari on ollut ansiokkaasti suunnittelemassa ja toteuttamassa Rauman seudun tulevaisuutta ja nauttii arvostusta ja kunnioitusta kaikissa sidosryhmissä, mikä heijastuu toiminnan tuloksellisuuteen. Tämä auktoriteettiasema on saavutettu pitkällä ja johdonmukaisella työllä.

Jarmo Savikurki on raumalaisen, metalliteollisuudessa työskentelevän Steerpropin toimitusjohtaja. Steerprop on keskittynyt ohjaavien potkurijärjestelmien kehittämiseen ja saanut vahvan markkina-aseman erityisesti off shore-markkinoilla ja jääolosuhteissa toimivien alusten potkurijärjestelmien toimittajana. Laivanrakennuksen korkeasuhdanne on tuonut raumalaisyhtiölle runsaasti tilauksia. Asiakkaita ovat laivanvarustamot ja telakat ympäri maailmaa.

Savikurki kuuluu Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokuntaan sekä valtuuskuntaan. Hänen mielestään kyseisissä toimielimissä käydään läpi Rauman seudun yrityselämälle tärkeitä asioita huolellisesti.  

Kansainvälistymisvaliokunnan jäseniä ovat kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten johtohenkilöt. Valiokunnassa käsitellään myös kansainväliseen verkottumiseen liittyviä toimintatapoja.

Savikurjen mielestä Rauman kauppakamarin toiminta on hyvällä tasolla ja pitää sen roolia Rauman seudulla erittäin tärkeänä.

Rauman seudun elinkeinoelämän nykytilanne on Savikurjen mielestä tehnyt tänä vuonna täyskäännöksen. Hän toteaa, että tämän vuoden tapahtumat ovat kääntäneet negatiivisen mielialan orastavaan positiiviseen henkeen. 

Jarmo Savikurki
toimitusjohtaja
Steerprop Oy

 
Päivitetty 2.8.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi