Juhani Ignatius, Best Western Hotel Kalliohovi

 

Jäsenistöstä itsestään on kiinni, miten jatkossa onnistumme

Ignatius kuuluu nykyään kauppakamarin hallitukseen ja on myös kauppavaliokunnan puheenjohtaja.

 Hän toteaa, että valiokunnassa käsitellään merkittäviä asioita Rauman seudun yrityselämälle. Ignatius kertoo, että kokousten asialistassa ovat olleet erityisesti keskustan kaavoitus sekä kaupan alalle ominaiset asiat ovat olleet päällimmäisinä keskustelunaiheina. 

Ignatiuksen mielestä Rauman kauppakamari on onnistunut olemaan tärkeä vaikuttaja yritysten sekä eri hallintokuntien välissä. Hänen mielestään kauppakamari on pystynyt hyvin luomaan painetta päättäjiin, jotta yritysten tarpeet tulevat huomioiduiksi. 

Kehittämiskohteista puhuttaessa Ignatius nostaa esille jäsenistön roolin. 

– Jäsenistöstä itsestään on kiinni, miten jatkossa onnistumme saamaan jäsenistömme äänen kuuluviin. 

Rauman seudun elinkeinoelämän nykytilanteen Ignatius näkee haasteellisena. 

– Rauman elinkeinoelämä on ja on ollut erittäin haavoittuva, kun se on muutaman suuren varassa. PK-sektoria on edelleen kehitettävä, jotta toimialapohjaa voidaan laajentaa. Telakkahanke oli kaupungilta positiivinen satsaus. Paljon on tehtävää, jotta kaupunki saadaan taas kasvun tielle. 

Juhani Ignatius
toimitusjohtaja
Best Western Hotel Kalliohovi 

 
Päivitetty 2.8.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi