Kari Välimaa, Rolls Royce Oy Ab

 

Kauppakamarilla hyvä yhteistyö päättäjien kanssa

Kauppakamari on Rolls Roycen paikallisjohtaja Kari Välimaan mielestä onnistunut luomaan hyvän yhteistyön kansanedustajien, valtion viranomaisten ja kaupungin päättäjien kanssa. Kari Välimaa on toiminut pitkään kauppakamarin hallituksessa ja varapuheenjohtajana ja on nyt mukana kauppakamarin valtuuskunnassa. Välimaan mielestä kauppakamarissa yleensäkin käsitellään Rauman seudun yrityselämälle tärkeitä asioita. 

Rolls-Royce perustettiin vuonna 1988 yhdistämällä Rauma-Repolan kansikonetehdas ja Hollmingin konepaja Aquamaster-Rauma Oy:ksi. Yritys valmistaa potkulaitteita, ankkurointi-, kiinnitys- ja hinausvinttureita. Rolls-Roycessa työskentelee Raumalla noin 600 työntekijää. Rolls-Royce Rauma on osa Rolls-Roycen Marine-toimialaa.  

Välimaa toivoisi kauppakamarilta enemmän suuntautumista nuoriin, jotta kiinnostus yrittäjyyteen saataisiin viriämään. Myös enemmän huomioita start up-yritysten esilletuomiseen

Rolls-Roycen menestyksen taustalla on tekninen evoluutio laivapropulsiossa, mikä lisää teknologian kysyntää, vaikka kokonaismarkkina ei kasvakaan. Lisäksi yrityksen positiiviseen vireeseen ovat vaikuttaneet Offshoren jatkuva kasvu, uudet ympäristö- ja tehokkuusvaatimukset lisäävät kysyntää sekä jatkuva investointi merikuljetuksiin ja logistiikkaan.

Välimaa näkee Rauman seudun elinkeinoelämän tilanteen hyvänä. Hän nostaa esille kaupungin nopean toipumisen telakka-muutoksen jälkeen sekä Sea Side Industry Parkin kehittämisen.

Kari Välimaa
paikallisjohtaja
Rolls Royce Oy Ab

 
Päivitetty 2.8.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi