Leena Salminen, Metsä Fibre Oy

 

Verkostoituminen ja yhteistyö auttavat maineen rakentamisessa

Metsä Fibre Rauman tehdas ja Rauman Kauppakamari ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koko sellutehtaan olemassa olon ajan. Yhtiöllä on ollut mahdollisuus hyödyntää Kauppakamarin laajaa yhteistyöverkostoa sekä asiantuntemusta toiminta-alueellaan.

-Rauman Kauppakamari on mukana edesauttamassa alueensa kannalta tärkeitä asioita. Näitä ovat muun muassa syväväylä- ja kasitien kehittämishankkeet. Asioita, jotka ovat tärkeitä yrityksille, mutta myös alueen asukkaille. Molemmat hankkeet tuovat toteutuessaan kaupunkimme elinkeinoelämälle ja asukkaille hyvinvointia. 

Hyvä maine perustuu luottamukselle, joka rakentuu tekojen kautta. Tässä hyvänä kumppanina on toiminut Rauman Kauppakamari, jonka kanssa yhteistyössä Metsä Fibre on järjestänyt tilaisuuksia ja löytänyt niihin oikeat sidosryhmät, sanoo Leena Salminen, joka toimii Metsä Fibre Oy:n Rauman tehtaan viestintäpäällikkönä

-Ilman Rauman Kauppakamarin asiantuntemusta, olisimme joutuneet ratkaisemaan asioita vaikeamman ja työläämmän kautta. Kumppani, joka tuntee yritykset ja oikeat henkilöt, auttaa asioiden toteutumista tavoitteiden mukaisesti.

Maineella on merkitystä yritykselle, mutta myös Raumalle. Hyvä maine houkuttelee osaavaa työvoimaa paikkakunnalle ja auttaa yrityksiä pärjäämään haasteellisina aikoina.

 

Leena Salminen
Viestintäpäällikkö
Metsä Fibre Oy
Rauman tehdas

 
Päivitetty 3.6.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi