« Edellinen | Seuraava »

Sirkka Berglund-Palmo, Alfa Laval Aalborg Oy

 

Rauman Kauppakamarin rooli laadukkaita koulutuksia tarjoavana toimijana on merkittävä

Rauman Kauppakamari tuo paikkakunnalle laadukkaita koulutuksia. Etenkin nopeasti muuttuvat kansainvälisen kaupan ja taloushallinnon säädökset lisäävät ajantasaisen koulutuksen tarvetta. On kustannustehokkaampaa tuoda kouluttaja paikkakunnalle kuin, että yrityksestä lähdetään päiväksi pääkaupunkiseudulle kurssien perässä.

Yrityksemme on käyttänyt etenkin kansainvälisen kaupan, taloushallinnon ja IT-koulutuksia. Virtuaaliympäristössä tapahtuvat koulutukset ovat tätä päivää. On tehokasta ajankäyttöä, että pieniä täsmäkoulututuksia voi suorittaa omasta työpisteestä käsin.

Sirkka Berglund-Palmo toimii henkilöstöpäällikkönä  Alfa Laval Aalborg Oy:ssä. Alfa Laval Aalborg Oy Raumalla toimittaa lämmöntalteenottolaitoksia voimalaitoksiin ja teollisiin prosesseihin sekä kattiloita laivateollisuuteen. Yritys työllistää Raumalla 64 alan ammattilaista.

Rauma on pikkukaupunki, jolla on positiivinen vire. On tärkeää varmistaa, että nuoret tulevaisuuden tekijät myös kokevat niin, ja saavat opiskelu- ja työpaikkoja Raumalta. Pidän tärkeänä, että paikallinen ammattikorkeakoulu kouluttaa myös tulevaisuudessa konetekniikan osaajia. Kauppakamarilla on tärkeä rooli tämän viestin eteenpäin viejänä.

Näen Kauppakamarin roolin tärkeänä myös liikennepoliittisten ratkaisujen edistäjänä. Toimenpiteet 8-tien parantamiseksi olisivat ehdottoman tärkeitä Rauman työssäkäyntialueen laajentamiseksi ja alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistämiseksi.

 

Sirkka Berglund-Palmo
henkilöstöpäällikkö
Alfa Laval Aalborg Oy

 
Päivitetty 3.6.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi