Timo Suistio, BMH Technology Oy

 

Keskittyminen todella oikeisiin asioihin on tärkeää

Timo Suistio pitää kauppakamarin roolia Rauman alueella tärkeänä. Hän toteaa, että kauppakamari on onnistunut omassa tehtävässään. Suistio mainitsee erityisesti onnistuneeksi asiaksi yleisen myönteisen vaikuttamisen, koska jäsenistön kattavuus on korkealla tasolla ja jäsentyytyväisyys on korkealla tasolla

Suistio toimii Rauman kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana kolmatta vuotta ja istuu siten varsinaisella näköalapaikalla.. Hän toteaa, että hallituksessa käsitellään Rauman alueen yrityselämälle merkittäviä asioita ja myös vaikuttamisasioissa on onnistuttu hyvin.

– Käsittelemme kaikki elinkeinoelämän edistämiseen tähtäävät hankkeet, kuten tie-, rautatie, ja väylähankkeet. Käymme läpi myös kaavoitukseen, verotukseen ja energiantuotantoon suunnitellut hankkeet. 

Timo Suistio on toiminut BMH:n toimitusjohtajana syyskuusta 2013 lähtien. BMH:n toimialaan kuuluu jätteenkäsittelyteknologian, kierrätysteknologian ja polttoaineenkäsittelyteknologian tuotekehitys, suunnittelu, valmistaminen, myynti ja kunnossapito. 

 

Kauppakamarin toiminnan kehittämisen suhteen Suistio pysyy realistina. 

– Keskittyminen todella oikeisiin asioihin on tärkeää, koska resurssit ovat rajalliset. Asialistalle otettavien asioiden valinta on aina haastavaa. 

Rauman seudun elinkeinoelämän nykytilanteen Suistio näkee myönteisenä. Hänen mielestään alueella on ”pieni positiivinen vire nyt päällä”.

 

Timo Suistio
toimitusjohtaja
BMH Technology Oy

 
Päivitetty 3.6.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi