Tuomas Pere, Pintos Oy

 

Yritykset aktiivisesti mukana kauppakamarin toiminnassa

Tuomas Pere kuuluu Rauman kauppakamarin hallitukseen ja teollisuusvaliokuntaan ja toimiii kauppakamarin varapuheenjohtajana ja siten päässyt hyvin läheltä seuraamaan kauppakamarin toimintaa

Kysyttäessä Rauman kauppakamarin toiminnasta, Pere nostaa esille se, kuinka aktiivisesti paikalliset yritykset osallistuvat kauppakamarin toimintaan. Tämä on Rauman kauppakamarin hyvä erityispiirre.

Pintoksen liiketoiminta-aluetta ovat perusraudoitteet, rautakauppanaulat, teollisuusnaulat sekä raudoitteet betonielementtiteollisuudelle. Yritys on markkinointijohtaja päätuoteryhmissään, sekä johtava naulojen ja raudoitteiden valmistaja Pohjoismaissa. . Pitkän linjan perheyritystä johtavat nyt Niilo Peren pojanpojat Tuomas ja Samu Pere.

Hän sanoo, että toimielimissä läpikäytävät asiat palvelevat  hyvin paikallista yrityselämää. Hän nostaa esille erilaiset paikalliset kehitysasiat, liikenneinfran sekä koulutusasiat. 

– Kauppakamari on mukana kehittämässä alueen elinkeinoelämää omien resurssien puitteissa. Myös heidän tarjoamansa koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta. 

Pere toivoisi kauppakamarin varmistavan hyvän toimintansa  jatkuvuuden . Hän haluaisi myös motivoida yrityksiä osallistumaan kauppakamarin toimintaan ja sen järjestämiin tapahtumiin

Rauman ja Satakunnan kauppakamarien tuoreessa Satakunnan Teollisuusvisiossa 2020 haetaan Satakunnan kilpailukykyä ja kasvua yritysten omasta uusiutumisesta yli rajojen. Tuomas Pere toimi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. 

– Yritysten on myös uskallettava ottaa riskejä ja ylittää mukavuusalueensa rajat. Pintos Oy lupaa osaltaan jatkaa investointeja uusiin toimintatapoihin ja tuotteisiin, lisätä vientimyyntiä sekä kehittää henkilökunnan osaamista, jotta saavutamme Teollisuusvision tavoitteet tulevaisuuden kilpailukyvystä ja kasvusta Satakunnassa. Teollisuusvisio kattoi kuuden johtoryhmän yritystensä lupauksen ja mittavan määrän kehittämistoimia.

Pere näkee Rauman seudun elinkeinoelämän nykytilanteessa paljon hyvää. 

– Positiivista on se, että Rauman kaupunki on yritysmyönteinen. Hyvää on myös se, että paikalliset koulut kuuntelevat yrityksiä. 

Tuomas Pere
toimitusjohtaja
Pintos Oy

 

 
Päivitetty 2.8.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi