Esimiestyön rajat - oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa

 

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit, että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. 

Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, kun juridinen osaaminen paranee. Siksi tämän koulutuksen jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy laaja esimiehen oikeudellinen työkalupakki. 

Koska lainsäädännön ja oikeuskäytännön lisäksi myös muun muassa organisaatiokulttuuri sekä erilaiset ihmis- ja valtasuhteet vaikuttavat merkittävästi eri työpaikoilla tosiasiallisesti käytössä oleviin keinoihin, näitä asioita käsitellään tällä kurssilla yhdessä. 

Kurssipäivä antaa laajan kokonaisnäkemyksen käytännössä hyödynnettävistä keinoista erilaisissa haastavissa työyhteisötilanteissa. Kun sekä säännöt – niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomatkin – että tunteet otetaan arjessa huomioon, syntyy paras lopputulos. Tällaista yhdistelmäkoulutusta on toivottu ja odotettu! 

Ennen kurssia osallistujat saavat vapaaehtoisen ja lyhyen ennakkotehtävän, jossa kartoitetaan kurssilaisten ajankohtaisia esimiestyön haasteita. Vastausten perusteella kurssisisältöä pystytään painottamaan mahdollisimman hyvin osallistujien käytännön ongelmien ratkaisutarpeita vastaavaksi.

Aika: torstaina 4.5.2017 klo 9.00-16.00 (aamukahvi 8.45 alkaen)
Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, 26100 Rauma

Koulutuksen sisältö:

Muutos on mahdollisuus 

 • Muutosvastarinnasta muutosmyötärinnaksi
  • Muutospsykologiaa – kuinka nopeasti voidaan päästä normaalin harmistumisen yli?
  • Esimiehen rooli viestinnässä ja muutoksen jalkauttamisessa
 • Erilaiset reaktiot muutostilanteissa
  • Mikä on sallittua ja mikä ei?
  • Vaikutukset työn tuloksiin 
 • Mikä saa muuttua ja mikä ei?
  • Muutokset työnkuviin – mitä on huomioitava ja miten toimittava?
  • Mikä oikeasti muuttuu ja mikä käytännössä pysyy ennallaan – miksi? 

Miten työyhteisön toimintaa voidaan tehostaa? 

 • Työntekijöiden velvollisuudet ja työnantajan oikeudet
  • Esimiehillä on oikeus – ja toisaalta myös velvollisuus – vaatia ryhmäläisiltään
  • Psykologisen sopimuksen eli vapaaehtoisen sitoutumisen merkitys 
 • Alisuorittajien motivoiminen
  • Mistä on kyse?
  • Harjoituksia 
 • Varhainen puuttuminen
  • Tarkoitus ja hyödyt
  • Samanlaisissa tilanteissa samanlainen toiminta 
 • Palaverit
  • Palaverin tarkoitus – mistä se löytyy ja miten siihen päästään?
  • Keskitytään käytännössä olennaiseen – eli mihin? 

Voisinko itsekin toimia tehokkaammin? 

 • Stressinhallinta ja sitkeys
  • Miten kehittyä näissä?
  • Oman esimerkin vaikutus työyhteisössä 
 • Kehittäisinkö heikkouksiani vai vahvuuksiani?
  • Omien tavoitteiden asettaminen
  • Miten tunnistan heikkoudet ja vahvuudet? 
 • Mitä voin ja mitä en saa delegoida?
  • Voimavarojen ja taitojen laaja hyödyntäminen
  • Tehtävät, jotka esimiehen on hoidettava itse 

Konfliktit ja loukkaukset 

 • Mikä on kiusaamista ja mikä ei?
  • Roolin mukainen toiminta
  • Esimiehen työnjohto-oikeus ja -velvollisuus 
 • Mihin kannattaa puuttua – ja mihin ei?
  • Miksi epätoivottavaan käytökseen on usein tärkeää puuttua?
  • Kenellä milloinkin on vastuu toiminnasta? 
 • Tuki omalta esimieheltä
  • Mitä esimiehellä on oikeus vaatia omalta esimieheltään?
  • Voiko oman esimiehen antamaan tukeen itse vaikuttaa? 

Joskus jopa yksilöperusteinen irtisanominen on työyhteisön kannalta paras vaihtoehto 

 • Sääntelyä ja oikeuskäytäntöä
  • Oikeat ja mahdollisimman turvalliset menettelytavat
  • Tuomioistuinratkaisuja 

Kouluttaja: Katariina Sorvanto. Katariina on lakimies, joka on tutustunut paitsi työoikeuteen, myös laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä. Hän on innostava ja pidetty, kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja.  Käytännön johtamiskokemusta Katariina on saanut toimiessaan useiden vuosien ajan sekä esimiehenä että eri luottamustoimissa. Teoriaopintoja hän on suorittanut laajasti Hankenilla (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors) pääaineena johtaminen ja organisaatiot. Katariina myös kirjoittaa säännöllisesti työoikeudesta ja johtamisesta Taloustaidon blogiin sekä elinkeinoelämästä Pirkanmaalla työyhteisöjen näkökulmasta Tampereen kauppakamarilehden blogiin.

Osallistumismaksu:
Kauppakamarin jäsenille hinta on 350 € + alv 24 %, muille 450 € + alv 24 %. Aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautua voit tästä linkistä 28.4.2017 mennessä.

Peruutusehdot:
Peruutukset korvauksetta viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Muussa tapauksessa kauppakamari perii 50 % kurssimaksusta.

Tulostettava esite (PDF-dokumentti, 339 kt)
 
Päivitetty 2.12.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi