Uudistuva työaikalaki

 

Mitä ylityön tekemisestä voidaan sopia? Miten paljon työntekijällä voidaan teettää työtä? Miten viranomaiset valvovat työaikaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen työaikaa koskevassa koulutustilaisuudessa. Tilaisuudessa käsitellään myös työaikalakisäätelyä selvittäneen työryhmän esityksen vaikutusta työaikalakiin ja sen muutostarpeeseen.

Tilaisuudessa käydään keskitetysti läpi työaikalain soveltamisala ja sen pakottavat määräykset. Lisäksi selviää milloin työntekijä jää työaikalain soveltamisen ulkopuolelle ja mitä tämä tarkoittaa työnantajalle. Koulutustilaisuudessa kerrotaan myös se, mitä työntekijälle tulee maksaa silloin kun säännöllinen työaika ylittyy. Näitä kysymyksiä ratkotaan myös yhdessä useiden käytännönläheisten tehtävien ja esimerkkien avulla.

Kaikki koulutukseen osallistuvat osaavat koulutuksen jälkeen laskea mm. ylityökorvausten suuruuden.

Aika: torstai 14.9.2017 klo 9-16
Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma

Koulutuksen sisältö:

Työaikalain soveltamisala
työaikalain ulkopuolelle jäävät työntekijät
nuorten työntekijöiden työaikasääntely
työaikalain soveltuminen etätyöhön

Työaikalain pakottavuus
poikkeaminen sopimuksella

Työajaksi luettava aika
työajan yleismääritelmä
varallaolo

Säännöllinen työaika ja sen järjestäminen
viikoittainen säännöllinen työ
jaksotyö
liukuva työaika
työehtosopimuksiin perustuva säännöllinen työaika

Säännöllisen työajan ylittäminen ja korvaukset
vuorokauden ja viikon vaihtuminen
työajan tasoittumisjärjestelmä ja työvuoroluettelo
työsuhteen päättyminen kesken tasoittumisjärjestelmän
lisätyö ja ylityö
työntekijän oikeus kieltäytyä lisä/ylityöstä
ylityön enimmäismäärät
korvaukset rahana ja vapaa-aikana

Työajan sijoittaminen ja siihen liittyvät korvaukset
päivittäinen lepoaika, vuorokausilepo ja viikoittainen vapaa-aika
sunnuntaityö ja sen teettämisen edellytykset
Työaika-asiakirjat
työaikakirjanpitovelvollisuus ja sen valvonta

Työaikaa koskevan ehdon muuttaminen
miten työaika kannattaa kirjata työsopimukseen?
miten työajan pituutta tai sijoittelua voidaan muuttaa

Kouluttaja:
Asiantuntijana tilaisuudessa toimii Maritta Antola Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:stä

Osallistumismaksu:
Kauppakamarin jäseniltä 350€ + alv 24%, muilta 450€ + alv 24%. Hinta sisältää aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautuminen:
7.9.2017 mennessä tästä linkistä

Peruutusehdot: 
Peruutukset korvauksetta viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Muussa tapauksessa kauppakamari perii 50 % kurssimaksusta.

Tulostettava esite (PDF-dokumentti, 531 kt)
 
Päivitetty 26.6.2017


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Riikka Piispa
riikka.piispa@rauma.chamber.fi