Hankkeet

 

Yhteiset hankkeet

Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämä 2020 haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Kehitystyö on mahdollista niin pienillä kuin suurilla työpaikoilla toimialasta riippumatta. Tavoite on, että tulevaisuudessa yhä useammalla työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Toiminta on avointa, vuorovaikutteista, hallittua ja ennakoivaa. Uutta teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti, johtaminen on huippuluokkaa ja pystytään luomaan uutta työtä. 

 

Slush on jokavuotinen, kaksipäiväinen startup-tapahtuma Helsingin messukeskuksessa, jossa yrittäjät, sijoittajat, innovaattorit ja median edustajat kohtaavat. 

 

Muutos alkaa oivalluksesta, totta siitä tulee tekemällä. Rytminmuutoksessa huippuosaajat kertovat, miten he valmistautuvat mahdottomaan, sähköistävät henkilöstön, saneeraavat vauhdissa, hankkivat rahoituksen, rakentavat kulttuurin, löytävät voimavaransa, skaalaavat kansainvälisesti, ravistelevat koko toimialaa, kehittävät itseään ja keskittyvät voittamaan.

 
Päivitetty 3.6.2016


Palvelut


Jäsenlehti

Lue uusin Kauppakamarilehti verkossa.

Haluatko ilmoituksesi jäsenlehteen tai vinkata juttuideasta? 
Ole yhteydessä toimitukseen!

Linnea Kauramaa
linnea.kauramaa@rauma.chamber.fi